Työsuojelupäällikkö palvelut

Jokaisessa yrityksessä pitää olla nimetty työsuojelupäällikkö, joka on työnantajan edustaja. Työsuojelupäällikkö voi olla työnantaja itse, mutta palvelut voidaan ulkoistaa.

Tarjoamme yrityksille työsuojelupäällikkö palvelua, jossa otetaan huomioon työsuojelun valvontalaissa määrätyt toimenpiteet työntekijöiden sekä työnantajan välisestä yhteistoimminnasta.

Huolehdimme yrityksen kokonaisvaltaisesta turvallisuudesta ja rakennamme turvallisuuskansion, joka sisältää lain vaatimat asiakirjat ja suunnitelmat.