Työsuojelun toimintaohjelmat

Työnantajan on laadittava työpaikalle työsuojelun toimintaohjelma. Toimintaohjelma auttaa työnantajaa tehostamaan ennakoivaa työsuojelua ja kehittämään suunnitelmallisesti työoloja työpaikan omien edellytysten mukaan.

Työsuojelun toimintaohjelma sisältää seuraavat:

 • kuvaus työympäristöstä ja sen kehittämistarpeista
 • tieto työnantajan ja työntekijöiden työsuojelutehtävistä ja miten vastuut jakautuvat
 • työsuojeluorganisaation esittely (esim. siihen kuuluvat henkilöt ja heidän tehtävänsä)
 • työterveyshuollon esittely sekä sen tehtävät työsuojelutoiminnassa
 • kuvaus, miten työsuojeluasiat huomioidaan työpaikan jokapäiväisessä toiminnassa, esimerkiksi miten järjestetään
  • työolojen, työtapojen ja työyhteisön tilan jatkuva tarkkailu
  • työsuojeluasioihin perehdyttäminen ja työnopastus
  • työtapaturmien, ammattitautien ja vaaratilanteiden tutkinta
  • työsuojelunäkökulman liittäminen hankintoihin (koneet, työvälineet, henkilönsuojaimet, kemikaalit)
  • työsuojelun huomioiminen muutostilanteissa (esim. uusien työtilojen rakentaminen ja muutokset työolosuhteissa tai -menetelmissä)
 • tieto työnantajan laatimista turvallisuusohjeista (esim. vaarallisten koneiden käyttöohjeet ja ohjeet väkivallan varalle, yötyöhön ja yksintyöskentelyyn)
 • selvitys työkykyä ylläpitävän toiminnan organisoimisesta.