Turvallisuussuunnitelmat

Turvallisuussuunnitteluun kuuluu töiden ja työvaiheiden suunnittelu. Turvallisuussuunnitteluun kuuluu riskienarviointi, turvallisuus- ja työmaasuunnitelman laatiminen ennen rakennustöiden aloittamista. Rakentamisen aikana laadittavat yksityiskohtaiset turvallisuussuunnitelmat, kuten pölyntorjunta-, meluntorjunta- tai putoamissuojaussuunnitelmat ovat osa turvallisuussuunnittelua. Turvallisuusasioiden huomioon ottaminen kalusto-, resurssi- tai aikataulusuunnittelussa on myös turvallisuussuunnittelua.