Pelastussuunnitelma Taloyhtiöille

Pelastussuunnitelman tarkoituksena on toimia työkaluna sekä oppaana kiinteistön asukkailla. Pelastussuunnitelma on yhteenveto asuinkiinteistön vaarapaikoista, niiden ennaltaehkäisykeinoista sekä toimintaohjeista mahdollisissa onnettomuus- ja häiriötilanteissa. Tästä johtuen pelastussuunnitelmaa ei laadita pelastusviranomaiselle, vaan asuinkiinteistön ja sen asukkaiden tarpeisiin.

Taloyhtiön hallitus vastaa siitä, että asuinkiinteistöllä on ajantasainen pelastussuunnitelma.