Pelastussuunnitelma yrityksille

Turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu jokaisen työyhteisön päivittäisiin rutiineihin, sillä onnettomuudet ja vahingot ovat usein ihmisten aiheuttamia.

Tärkeää turvallisuuden kannalta on luoda oikeat asenteet ja toimintatavat koko työyhteisölle sekä huolehtia henkilökunnan riittävästä perehdyttämisestä pelastusturvallisuuteen.

Meiltä saatte kohdekohtaiset pelastussuunnitelmat, jotka räätälöidään yrityskohtaisesti. Pelastussuunnitelmissa on tärkeää että tunnistetaan oikeasti ympäristön vaarat ja valitaan toimenpiteet joilla ennaltaehkäistään tulipalojen syttyminen ja muiden vaaratilanteiden syntyminen.