Pelastussuunnitelmat

Pelastussuunnitelma on etukäteissuunnitelma omatoimiseen varautumiseen. Se toimii työkaluna onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä sekä antaa toimintaohjeet onnettomuuden sattuessa

Rakennuksen omistajan, haltijalla tai haltijalle on yleinen velvollisuus varautua vaaratilanteisiin ja huolehditta henkilöiden sekä omaisuuden lisäksi myös ympäristöstä. Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa ympäristön turvallisuuteen niin arjessa, häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissakin.

Pelastussuunnitelma helpottaa turvallisuuden hallintaa ja ylläpitoa. Toiminnan tehokkuus, jatkuvuus ja sujuvuus sekä laatu ja luotettavuus paranevat, kun yllättävien vahinkojen aiheuttamat katkokset ja kustannukset saadaan sen avulla vähenemään.

Tarjoamme myös pelastussuunnitelmien yhteyteen alkusammutuskoulutusta yrityksen henkilöstölle tai taloyhtiön asukkaille. Alkusammutuskoulutuksesta saa alkusammutuskortin joka on voimassa 5 vuotta. Alkusammutuskortti on standartoitu koulutus, jonka ovat kehittäneet Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Suomen Palopäällystöliitto.

 

Pelastussuunnitelman vaiheet:

  • Käynnistys
  • Riskien tunnintaminen
  • Ennaltaehkäisy
  • Varautuminen poikkeusoloihin
  • Toimintaohjeiden perehdyttäminen
  • Viestintä
  • Suunnitelman ylläpito