Räätälöidyt yrityskoulutukset
Yrityksen toiminnan kannalta on tärkeää tunnistaa sen nykytilanne, jotta sitä voidaan hallita.
Tarjoamme yrityksille räätälöityjä koulutuspaketteja, jotka kohdistuvat juuri asiakkaan haluamiin koulutuksiin.
Tehdään yhdessä analyysi yrityksen nykyisestä tilanteesta  ja valitaan oikeat ratkaisut, joilla saamme epäkohdat hallintaan.
 
Koulutukset:
 • Turvallisuusjohtaminen
  • Avaimet yritysturvallisuuden kokonaisvaltaiseen johtamiseen
 • Eroon työstressistä
  • Välineet työstressin hallintaan työyhteisössä, kuten tavoitteet, motivaatio, ajatusmallit sekä esimiehen toiminta
 • Motivaation merkitys työelämässä
  • Antaa työkalut työyhteisön motivointiin
 • Johtajuuden eri näkökulmat
  • Johtajuuden eri elementit sekä näiden vaikutukset työyhteisöön
 • Riskit haltuun
  • Riskien hallinnan perusteet ja kehityskohteiden hallinta
 • Miten parantaa työyhteisön hyvinvointia
  • Hyvinvoiva työyhteisö on työpaikan voimavara ja tuloksentekijä
 • Työsuojelun perusteet
  • Työkalut työsuojelun hallintaan
 • Organisaation muutoksen suunnittelu ja hallinta
  • Työkalut muutoksen hallintaan ja kehittämiseen
 • Organisaatiokäyttäytymisen hallinta ja kehittäminen
  • Tunnista organisaatio, yksilö ja ryhmätyöskentely
 • Työyhteisön hyvinvointi tuloksen tekijänä
  • Työpaikan viihtyvyys sekä työkalut hyvinvoinnin hallintaan
 
Koulutusten kestot 4-8 tuntia.
Varaa omasi soittamalla tai lähettämällä sähköpostia ja keskustellaan lisää.
 
Konsultoinnit
 • Työturvallisuus
 • Työsuojelu
 • Riskien arviointi
 • Vahingoista oppiminen
 • Perehdytys ja työnopastus
 • Työsuojeluohjelmat
 • Turvallisuussuunnitelmat
 • Työturvallisuus ja työterveys työpaikalla
 • Pelastussuunnitelmat