YTP- Verkkokoulutuspolku

VERKKOKOULUTUS YRITYSTURVALLISUUDEN PERUSTEISIIN

Halusimme rakentaa uudenlaisen koulutuspolun yritysturvallisuuden hallintaan, jossa nostamme keskiöön turvallisuusjohtamisen aitouden sekä turvallisuuskulttuurin merkityksen tukemaan yrityksen turvallisuuspolitiikkaa sekä suojelemaan yritystoimintaa.

 • Yritysturvallisuus on yrityksen toimintojen suojaamista sekä tarkoituksena turvata yrityksen toiminta myös poikkeavissa olosuhteissa.
 • Yritysturvallisuus on kokonaisuus, jossa nostetaan keskiöön yritystoiminnan tärkeimmät toiminnot, kuten mm. henkilöstö, tuotanto, toiminta, maine sekä ympäristö.
 • Koulutus sopii kaiken kokoisille yrityksille, sillä turvallisuuden toimintamallit ovat samanlaiset, mutta jokaisessa yrityksessä nämä huomioidaan eri tavalla.
 • Pienet yritykset, joilla ei ole välttämättä resursseja tai tietoa yritysturvallisuudesta saavat perustietoa sen hallintaan.
 • Suuremmat organisaatiot, joilla on resurssit huolehtia turvallisuudesta päivittäin voivat sokaistua siihen, eivätkä välttämättä huomio tehtyjen toimintamallien vaikutusta muihin yritysturvallisuuden osa-alueisiin.

 

KOULUTUKSEN TAVOITTEENA ON:

• MUODOSTAA KOKONAISVALTAINEN NÄKEMYS YRITYSTURVALLISUUDEN HALLINNASTA

• SOVITTAA YRITYSTURVALLISUUS VASTAAMAAN YRITYKSEN STRATEGISIA SEKÄ OPERATIIVISIA TAVOITTEITA

• KOROSTAA HENKILÖSTÖJOHTAMISEN MERKITYSTÄ

• TIEDOTTAA TYÖELÄMÄÄ OHJAAVAN TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN MERKITYKSESTÄ

• ANTAA KÄYTÄNNÖN TYÖKALUT TOIMIVAN TYÖYHTEISÖN TOTEUTTAMISEKSI

• LUODA TOIMIVA TURVALLISUUSPOLITIIKKA, JOSSA HENKILÖSTÖ JA JOHTO PUHUVAT SAMAA KIELTÄ

 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

OSA 1 – YRITYSTURVALLISUUDEN PERUSTEET

 • Yritysturvallisuuden kokonaisuus
 • Yritysturvallisuuden osa-alueet
 • Turvallisuusjohtaminen
 • Turvallisuuspolitiikka ja -kulttuuri
 • Yritystoiminnan riskienhallinta

 

OSA 2 – TYÖSUOJELUN PERUSTEET

 • Työsuojelun perusteet ja tavoite
 • Työsuojelun keskeinen lainsäädäntö
 • Työsuojeluorganisaation toiminta
 • Työympäristön riskien arviointi
 • Toiminta vaaratilanteen sattuessa ja työpaikan turvallisuusmittarit

 

Osa 3 – TOIMIVA TYÖYHTEISÖ

 • Organisaatiokäyttäytymisen perusteet
 • Työhyvinvoinnin perusteet
 • Yksilön ja työyhteisön hyvinvointi
 • Asenne ja motivaatio työyhteisössä
 • Toimiva ryhmädynamiikka
 • Johtamisen merkitys työhyvinvoinnissa
 • Henkilöstön merkitys yrityskuvaan
 • Perehdyttäminen ja työnopastus

 

TUTUSTU LISÄÄ JA KOULUTUKSEN PÄÄSET TILAAMAN TÄSTÄ

Tilaa koulutus