Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi.

Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on

  • parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä
  • tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla
  • antaa perustietoa työsuojelusta
  • vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta
  • herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen
  • pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita

Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin hyväksyttyä suorittamista. Kortti on voimassa viisi vuotta.

Työturvallisuuskorttikurssin suorittaneella on

  • perustiedot yhteisen työpaikan yhteistoiminnasta ja yleisistä vaaroista
  • tiedot työturvallisuuden keskeisistä periaatteista ja hyvistä käytännöistä
  • perusvalmiudet omaksua työpaikka- ja työtehtäväkohtainen perehdyttäminen.

 

Muut korttikoulutukset: