Ensiapukortti

Ensiapukortti

EFR –  Ensiapukoulutus on sertifioitu kansainvälinen ensiapujärjestelmä, joka antaa perustiedot ja taidot hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa auttamiseen.

EFR – En­sia­pu­kou­lu­tus täyt­tää EU:n en­sia­pu­kou­lu­tuk­sen vaa­ti­muk­set. Kurs­sil­la opi­taan sel­vit­tä­mään po­ti­laan ti­laa ja ar­vioi­maan avun­tar­vet­ta, to­tea­maan ja ar­vioi­maan vam­mo­ja se­kä te­ke­mään si­don­taa ja tu­ke­maan si­joil­taan men­nei­tä raa­jo­ja ja mur­tu­mia.

Opiskelu perustuu ennalta tehtävään itseopiskeluun sekä kouluttajan kanssa koulutustilanteessa harjoitteluun. Ensiapukurssin oppimismenetelmä on hyvin joustava ja käytännönläheinen.

Kaikista kursseista myönnetään kansainvälisesti ensiapukortti. Ensiapukortti on voimassa 2 vuotta, jonka jälkeen se voidaan uusia aina kahden vuoden välein kertauskurssilla.

EFR – Ensiapukoulutuksesta saa myös kuljettajan ammattipätevyyspäivän (Trafi)

 

Muut korttikoulutukset: