Koulutukset

Turvallisuuskoulutuksemme koostuvat normaalien korttikoulutusten lisäksi myös yrityksille räätälöidyistä turvallisuuskoulutuksista.

Nykyisessä toimintaympäristössä mikään organisaatio ei ole identitenttinen toisen organisaation kanssa vaan jokaisella yrityksellä on omat pelisäännöt sekä toimintamallit. Autamme yrityksiä tunnistamaan omat toimintamallit, jonka jälkeen rakennamme yrityskohtaisen koulutuksen yhdessä.

Tavoitteena on sitouttaa koko organisaatio turvallisuuden ylläpitämiseen ja parantamiseen. Turvallisuuskulttuurin merkitys heijastuu aina ulospäin ja on tärkeää sitouttaa koko työyhteisö yhteisiin arvoihin sekä huolehtia strategisen johtamisen lisäksi myös operatiivisesta johtamisesta